Еко календар

ЕКОЛОШКИ КАЛЕНДАР

 

5- март Светски ден за заштеда на енергија
22- март Светски ден за заштеда на водите
7- април Светски ден на здравјето
22- април Светски ден на планетата
15- мај Светски ден за заштита на климата
31 -мај Светски ден против пушењето
5 -јуни Светски ден за заштита на животната средина
16 -септември Светски ден за заштита на озонската обвивка
22- септември Меѓународен ден без автомобили
08- октомври Меѓународен ден за намалување на уништувањето на природата
15- октомври Меѓународен ден на пешаците
16 -октомври Меѓународен ден на храната
Ден на дрвото – ден на еколошка акција на младите и граѓаните на Република Македонија – ненаставен ден

Ден на акција на еко-училиштата- се реализира два пати во текот на една учебна година

Ајде Македонија- ден на еколошка акција на младите и граѓаните на Република Македонија