Наставни центри

 Преглед на формирани образовни групи и образовни центри

 

Во учебната 2014/2015година, училиштето работи во следните образовни центри и образовни години :

 

 

 

Подрачен центар

Тип на настава, број и вид на образовна година Вкупно образовни години
редовна настава подготвителна   настава                    
I-II III IV III-IV
1.Централно училиште 1 1 1 1 4
2. Маџари 2 1 1 / 4
3.Шуто Оризари  2 1 1 /

 

4
4. Лирија 1 1 2 1 5
5. Студеничани / 1 1 / 2
6. Арачиново / 1 1 / 2
7.КПУ Идризово 1 1 1 / 3
8.Илинден 1 / / / 1
9.Драчево  1 1 1 / 3
Вкупно: 9 8 9  

2

 

28

Вкупно: 26