Stafi i shkollës

 • Drejtori i shkollës  Gylten Kaloshi

  Të nderuar,

  Ju drejtohem me  dëshirë  që të fillojm një bashkëpunim të suksesëshm.Shkolla fillore për të rritur A.S.Makarenko  gjendet në Shkup ,komuna e Çairit ,në rrugën Xhon Kenedi nr.32.

  Shkolla është e paisuara me mjetet e nevojshme  mësimore dhe Ju ofronë një mundësi të dytë për ta mbaruar për shkollën fillore

  Arsimtarët të cilët  ligjerojnë janë me pregaditje profesionale dhe të gjithë janë të trajnuar  me seminare te posaçme për punë  me të rritur .

  Vizitorët (nxënësit)në shkollën tonë mbarojnë  dy klasë gjatë një viti shkollë .Shkollimi është pa pagesë .Pas mbarimit të shkollimit fillor ,nxënësit mundë të vazhdojnë  shkollimin e tyre në shkollat e mesme sipas dëshirës  dhe mundësisë.

  Në qoftëse në mesin Tuaj ka vizitorë (nxënës) të interesuarë për të vazhduar shkollimin  fillor  në shkollën  tone, Ju qëndrojm në disponim  të na kontaktoni  në adresat e lartë shënuara .

  Dëshirojë që bashkëpunimi jonë të interes I dyanëshm me qëllim që të ndihmohet  të gjithë atyre  që për arsye të ndryshëme  nuk mundën të mësojn në shkolla të rregullta .

 •  

  Sekretari i shkollës Boban Rajevski

  Telefoni  për kontakt . 02/2622-478

  e-mail- a.s.makarenko@hotmail.com

 • Pedagogu i shkollës Armen Selmani

  Telefoni për kontakt dhe fax : 02/2622-478

  e-mail- a.s.makarenko@hotmail.com

   ,,Të gjithë njërzye në jetë Ju Jepet një mundësi e dytë  , prandaj  të gjithë qytetarve të cilat për arsye të ndryshëme kanë ndërpre arsimin fillor dhe  kanë shpreh apo shprehin dëshir  për të mbaruar shkollimin fillor , mundësinë e dytë ta vazhdojnë në shkollën tonë”

   

 • biblioteka

  Shkolla fillore për të rritur “A.S.Makarenko” Shkup ka në fondë të pasurë mbi 3000 libra

  Fondi është i dispunushëm për tu shpërndarë për nxënësit  dhe mësuesit, dhe përbëhet nga një numër i veprave të lekturave shkollore , letërsisë arsimore, librave, revistave …

  Përveç librave, biblioteka ka qasje në internet dhe ka një koleksion të CD dhe ndihmave moderne të mësimdhënies që mund të përdoret në kryerjen e multimedia dhe mësimdhënie ndërdisiplinore.

  Për librat tona janë në bibliotekën e kujdesit tonë

  Gjulten Kaloshi

 • Nr. Emri Mbiemri   Lënda
  1. Bakiu Mustafa   Matematikë-fizikë
  2. Fuga Menduh   Arsim teknikë
  3. Çajlani Llokman   Gjeografi – histori
  4. Nuredini Qenan   Fizikë – kimi
  5. Мatiç Marta   Mësim klasor
  6. Stanojoska Tanja   Mësim klasor
  7. Тrpkovski Goran   Mësim klasor
  8. Zeqiroviç Senad   Gjeografia
  9. Коstadinovska Aneta   Mësim klasor
  10. Bozharova Tanja   Mësim klasor
  11. Hoxha Ardian   Gjuhë shqipe
  12. Јоvanovska Natasha   Mësim klasor
  13. Cvetkovska Adrijana   Mësim klasor
  14. Каеvska Olivera   Gjuhë maqedone
  15. Ismani Gazmend   Gjuhë angleze
  16. Тоpojani Zulfi   Matematikë -fizikë
  17. Ramadani Ram   Gjuhë shqipe
  18. Nikolovski Robert Gjuhë maqedone
  19. Stanakievska Suzana   Matematikë – fizikë
  20. Fuga Jonuz   Arsim teknikë
  21. Sandra Milladinova   Matematikë
  22 Таshovska Biljana   Fizikë-kimi
  23 Sokolovska Larisa   Mësim klasor
  24 Mladenovski Zoran   Histori
  25 Мishkovski Vangel   Mësim klasor
  26 Naumov Silvana   Gjuhë maqedone
  27 Vjollca Rexhepi   Biologji
  28 Rizvanoviq Xhenan   Biologji
  29 Artan Agushi   Informatik
  30 Blerta Limani   Gjeografi
  31 Stefanija Jovanevska   Gj.Angleze
  32 Luljeta Imeri   Mësim klasor
  33

  34

  Valdrin Ajro

  Ismail Bafjari

    ESARU administrator

  Gjuhë Shqipe

 • Nr.rd. Mbiemri dhe emri Detyrat
  1.  Topojani Sali Xhemile Administarator –arkatar
  2. Arijan Jashari Haus-majstor
  3. Davinovska Snezhana Higjienë
  4. Horuni Emine Higjienë
  5. Ilievski Milosh Higjienë
  6. Kurti Xhelajdin Higjienë
  7. Mahmud Gjuler Higjienë