Kalendari i punës

Kalendari i punës së shkollës

Kalendari i punës së shkollës është si vijon :

1.Viti shkollor fillon më 01.09 ndërsa mbaron më 30.08 ku do të realizohen 180 ditë pune mësimore.

2.Pushimi dimëror do të fillojë më 30.12  dhe zgjat deri më  19.01

3.Gjysmë vjetori i dytë fillon më 22.01. dhe mbaron më 08. 06

4.Ditë jo pune janë :

 – 08 Shtator  -Dita e pavarësisë së R. së Maqedonisë;

–  11 Tetori – Dita e kryengritjes;

– 23 Tetori –Dita e luftës Revolucionare Maqedonase

– 30 Tetor-Kurban Bajrami

– 08 Dhjetori-Shën Klimenti i Ohrit

–   1 Janari – Festat e Vitit të Ri

–  7Janari – dita e parë e Kërshëndellave

– 9 Prill-Dita e Pashkëve-dita e dytë

–   1 Maji – Dita e punës.

–  24Maji-“Shën Kirili dhe Metodi”

  1. Dita e shkollës do të shënohet me punë dhe solemnisht më13 Mars.
  2. Pushimi veror për nxënës fillon më 10.06  dhe zgjat deri më 31.08 .
  3. Riprovimet e ndjekësve të vitit IV do të mbahen sipas afatit ligjor edhe për dy vitet tjera.
  4. Prej 11 deri më 30.06 e bëjmë rregullimin e administratës pedagogjike, të dokumenteve dhe evidentimin.
  5. Gjatë muajve qershor, korrik dhe gusht dhe shtator, regjistrojmë ndjekës të rinj dhe formimin e grupeve të reja arsimore për vitin e ri shkollor.
  6. Prej 14.06. deri në shtator – ndjekja e seminareve dhe mbajtja e këshillave në nivel të aktiveve profesionale.
  7. Këshillat e arsimtarëve dhe të mësuesve klasorë do të mbahen në fund të tremujorëshit dhe të gjysmë vjetorit.
  8. Takimet me prindër, sipas nevojës, do të mbahen vetëm me prindërit e ndjekësve- adoleshentë.