Eko kalendari

5 -Marsi Dita ndërkomtare e kursimit të energjisë
5- Marsi Dita ndërkomtare e kursimit të ujërave
7- Prilli Dita ndërkomtare e  shëndetit
22–Prilli Dita ndërkomtare e planetit
15–Maji Dita ndërkomtare e mbrojtjes së klimës
31- Maji Dita ndërkomtare kundër pirjes së duhanit
5-Qershori Dita ndërkomtare e mbrojtjes së mjedisit jetësor
16-Shtator Dita ndërkomtare e mbrojtjes së mbështjellësit të ozonit
22-Shtatori Dita ndërkomtare pa automobil
08–Tetori Dita ndërkomtare për zvogëlimin e shkatrimit të natyrës
15-Tetori Dita ndërkomtare e këmbësorëve
16-Tetori Dita ndërkomtare e ushqimit
Dita e drurit – Dita e aksionit ekologjik t të rinjve dhe qytetarëve të Republikës së Maqedonisë – ditë joarsimore

Dita e aksionit të eko-shkollës – realizohet dy herë gjatë vitit shkollor

Eja Maqedoni- dita e aksionit ekologjik e të rinjëve dhe qytetarëve të Republikës së Maqedonisë