Stafi i shkollës

 • drejtori

   

   

   

   

   

  Drejtori i shkollës  Hazbi Topojani

  Të nderuar,

  Ju drejtohem me  dëshirë  që të fillojm një bashkëpunim të suksesëshm.Shkolla fillore për të rritur A.S.Makarenko  gjendet në Shkup ,komuna e Çairit ,në rrugën Xhon Kenedi nr.32.

  Shkolla është e paisuara me mjetet e nevojshme  mësimore dhe Ju ofronë një mundësi të dytë për ta mbaruar për shkollën fillore

  Arsimtarët të cilët  ligjerojnë janë me pregaditje profesionale dhe të gjithë janë të trajnuar  me seminare te posaçme për punë  me të rritur .

  Vizitorët (nxënësit)në shkollën tonë mbarojnë  dy klasë gjatë një viti shkollë .Shkollimi është pa pagesë .Pas mbarimit të shkollimit fillor ,nxënësit mundë të vazhdojnë  shkollimin e tyre në shkollat e mesme sipas dëshirës  dhe mundësisë.

  Në qoftëse në mesin Tuaj ka vizitorë (nxënës) të interesuarë për të vazhduar shkollimin  fillor  në shkollën  tone, Ju qëndrojm në disponim  të na kontaktoni  në adresat e lartë shënuara .

  Dëshirojë që bashkëpunimi jonë të interes I dyanëshm me qëllim që të ndihmohet  të gjithë atyre  që për arsye të ndryshëme  nuk mundën të mësojn në shkolla të rregullta .

 • dragi

  Sekretari i shkollës Dragi Rajevski

  Telefoni  për kontakt . 02/2622-478

  e-mail- a.s.makarenko@hotmail.com

 • armen

  Pedagogu i shkollës Armen Selmani

  Telefoni për kontakt dhe fax : 02/2622-478

  e-mail- a.s.makarenko@hotmail.com

   ,,Të gjithë njërzye në jetë Ju Jepet një mundësi e dytë  , prandaj  të gjithë qytetarve të cilat për arsye të ndryshëme kanë ndërpre arsimin fillor dhe  kanë shpreh apo shprehin dëshir  për të mbaruar shkollimin fillor , mundësinë e dytë ta vazhdojnë në shkollën tonë”

   

 • biblioteka

  Shkolla fillore për të rritur “A.S.Makarenko” Shkup ka në fondë të pasurë mbi 3000 libra

  Fondi është i dispunushëm për tu shpërndarë për nxënësit  dhe mësuesit, dhe përbëhet nga një numër i veprave të lekturave shkollore , letërsisë arsimore, librave, revistave …

  Përveç librave, biblioteka ka qasje në internet dhe ka një koleksion të CD dhe ndihmave moderne të mësimdhënies që mund të përdoret në kryerjen e multimedia dhe mësimdhënie ndërdisiplinore.

  Për librat tona janë në bibliotekën e kujdesit tonë

  Gjulten Kaloshi

 • Nr. Mbiemri dhe emri Lënda
  1. Bakiu Mustafa Matematikë-fizikë
  2. Fuga Menduh Arsim teknikë
  3. Çajlani Llokman Gjeografi – histori
  4. Nuredini Qenan Fizikë – kimi
  5. Мatiç Marta Mësim klasor
  6. Stanojoska Tanja Mësim klasor
  7. Тrpkovski Goran Matematikë-fizikë
  8. Zeqiroviç Senad Gjeografia
  9. Коstadinovska Aneta Mësim klasor
  10. Bozharova Tanja Mësim klasor
  11. Hoxha Ardian Gjuhë shqipe
  12. Јоvanovska Natasha Mësim klasor
  13. Cvetkovska Adrijana Mësim klasor
  14. Каеvska Olivera Gjuhë maqedone
  15. Ismani Gazmend Gjuhë angleze
  16. Тоpojani Zulfi Matematikë -fizikë
  17. Ramadani Ram Gjuhë shqipe
  18. Nikolovski Robert Gjuhë maqedone
  19. Stanakievska Suzana Matematikë – fizikë
  20. Fuga Jonuz Arsim teknikë
  21. Hristina Perçuklievska Matematikë -fizikë
  22 Таshovska Biljana Fizikë-kimi
  23 Sokolovska Larisa Mësim klasor
  24 Mladenovski Zoran Histori
  25 Мishkovski Vangel Mësim klasor
  26 Naumov Silvana Gjuhë maqedone
  27 Fejzullahu Naim Gjeografi-histori
  28 Rizvanoviq Xhenan Bilogji-kimi

   

   

 • Nr.rd. Mbiemri dhe emri Detyrat
  1.  Topojani Sali Xhemile Administarator –arkatar
  2. Jovanovski Lupço Haus-majstor
  3. Davinovska Snezhana Higjienë
  4. Vasileva Biljana Higjienë
  5. Ilievski Milosh Higjienë
  6. Kurti Xhelajdin Higjienë
  7. Mahmud Gjuler Higjienë