31
MAY
2015

Hyrja

Shkolla fillore për të rritur ” ANTON SEMJONOVIÇ MAKARENKO”- Shkup i përket komunës së Çairit si Qendër shkollore dhe me objekt si dhe me qendra rajonale si në komunën e Çairit edhe në komunat tjera të qytetit të Shkupit dhe është Qendër e vetme arsimore për të rritur pa a
Continue Reading →