Вработени

 • drejtori

   

   

   

   

   

  Dиректор – Hazbi Topojani

  Почитувани,

  Ви се обраќам со желба да отпочнеме успешна соработка.Основното училиште за возрасни А.С.Макаренко се наоѓа во Скопје, општина Чаир, на ул. Џон Кенеди бр.32.

  Училиштето е целосно опремено со потребните наставни средства и Ви нуди втора можност да го оформите своетоо сновно образование.

  Наставниците кои предаваат се со соодветен професионален профил и сите се обучени преку посебни семинари за работа со возрасни.

  Посетителите (учениците)во нашето училиште завршуваат две одделенија во една учебна година.

  Образованието  е бесплатно. По завршувањето на основното образование, учениците можатда го продолжат своето образование во средните училишта според своите желби и можности.

  Ак омеѓу Вас има заитересирани посетители кои сакаат да го оформат своето образование во нашето училиште, Ви стоиме на располагање да не контактирате на горе наведената адреса.

  Посакувам нашатасоработка д абиде од заемна корист, со цел да им се помогне на сите оние кои од различни причини не можат да учат воредовните училишта.

   

 • dragi

  Секретар – Драги Рајевски

   

  Контакт  тел. 02/2622-478

  e-mail- a.s.makarenko@hotmail.com

 • Педагог – Armen Selmani

   

  Контакт  тел. 02/2622-478

  e-mail- a.s.makarenko@hotmail.com

   

  „На сите луѓе  во животот им се даде втора шанса, така што сите граѓани кои поради различни причини ја прекина   основно образобание  и  изразуваат желба и интерес  да завршиат основно училиште, втора шанса да го продолжите во  нашето училиште “

 • biblioteka

   

  Основното училиште за возрасни “А. С. Макаренко”- Скопје има богат фонд на книги, над 3.000 книги. Фондот е дистрибуирал до учениците и наставниците, и се состои од голем број на дела на фикцијата, едукативна литература, учебници, списанија …

  Во прилог на книги, библиотека има пристап до интернет и има збирка на CD  и современи наставни средства кои можат да се користат во извршувањето на мултимедијални и интердисциплинарната настава .

  За нашите книги се грижи во нашата библиотека

  Ѓултен Калоши

 •  

  Ред.бр. Презиме и име   Предмет
  1. Бакиу Мустафа   математика – физика
  2. Фуга Менду   ОТП
  3. Чајљани Локман   историја-географија
  4. Нуредини Кенан   физика – хемија
  5. Матиќ Марта   одделенска настава
  6. Станојоска Тања   одделенска настава
  7. Тркопски Горан   математика-физика
  8. Зеќирович Сенад   географија
  9. Костадиноска Анета   одделенска настава
  10. Божарова Тања   одделенска настава
  11. Хоџа Ардиан   албански јазик
  12. Јовановска Наташа   одделенска настава
  13. Цветковска Адријана   одделенска настава
  14. Каевска Оливера   македонски јазик
  15. Исмани Газменд   Англиски јазик
  16. Топојани Зулфи   математика -физика
  17. Рамадани Рам   албански јазик
  18. Николовски Роберт   македонски јазик
  19. Станакиевска Сузана   математика -физика
  20. Фуга Јонуз   ОТП
  21. Сандра Миладинова   математика
  22 Ташовска Билјана   физика – хемија
  23 Соколовска Лариса   одделенска настава
  24 Младеновски Зоран   историја
  25 Мишковски Вангел   одделенска настава
  26 Наумова Силвана   македонски јазик
  27 Вјолца Реџепи   биологија
  28 Ризвановиќ Џенан   биологија-хемиј
  29 Артан Агуши   информатика 
  30 Блерата Лимани   географија
  31 Стафанија Јовевска   англиски јазик
  32 Љуљјета Имери   оделенска настава
  33 Ваљдрин Ајро   администратор ЕСАРУ
  34 Исмаиљ Бафјари   Албански јазик


 • Ред.бр. Презиме и име Должност
  1. Топојани Сали Џемиле Администратор-благајник
  2. Ариан Јашари Хаус мајстор
  3. Давиновска Снежана Хигиеничар
  4. Василева Билјана Хигиеничар
  5. Илиевски Милош Хигиеничар
  6. Курти Џелајдин Хигиеничар
  7. Махмуд Гулер Хигиеничар